• Phương pháp giáo dục montessori

  Phương pháp giáo dục Montessori là gì? Ưu và nhược điểm của phương pháp này ra sao? Và nó được áp dụng như thế nào trong hệ thống giáo dục ngày nay trong quá trình giảng dạy?

  Nhà sư phạm giải thích những mặt tích cực và tiêu cực của phương pháp giáo dục Montessori.

  Là một nhà sư phạm Montessori và cha mẹ, những bạn bè, các thành viên gia đình và những người quen biết khác thường hỏi tôi, "Montessori chính xác là cái gì?" Dưới đây là một vài câu trả lời tôi đưa ra hy vọng sẽ giải thích những thắc mắc về phương pháp giáo dục Montessori phát triển bởi Tiến sĩ Maria Montessori, nó có thời gian thử nghiệm với hơn 100 năm thành công trên khắp thế giới.

  1. Phương pháp giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em. Trẻ em có thể tự do lựa chọn các tư liệu thu hút chúng. Chúng tôi biết những học sinh học dễ dàng nếu họ được tham gia và thấy thích thú. Những giáo viên Montessori điều chỉnh các bài học để tận dụng khả năng và biểu lộ sự thích thú của mỗi học sinh.
  2. Mỗi đứa trẻ được khuyến khích để đạt được tiềm năng tối ưu của chính bản thân với mọi lĩnh vực trong thời gian học và không có cấp bậc cao nhất trong chương trình giảng dạy. Mỗi đứa trẻ hoạt động độc lập và có thể duy trì động lực mà không cần phải bắt kịp với bất kỳ đứa trẻ khác.
  3. Giáo viên Montessori thì không nổi trội trong lớp học nhưng hành động hướng dẫn khá là nhẹ nhàng. Họ thì khuyến khích và đem lại cho cá nhân học sinh những thông tin phản hồi có ý nghĩa. Khen ngợi lỗi sai và những phần thưởng không phù hợp thì gây tổn hại đối với trẻ và nó thì không tồn tại trong một lớp học Montessori.
  4. Lớp học Montessori sử dụng những tư liệu đặc biệt đẹp, thực tế và được thiết kế để hỗ trợ trẻ em phát triển sự tập trung và làm việc thông qua quá trình học tập. Những tư liệu này giới thiệu các khái niệm trong khóa học cụ thể, sau đó có thể học lý thuyết và lập luận khi phát triển thích hợp. Những tư liệu được tiến sĩ Montessori cố ý thiết kế nhầm mục đích để trẻ có thể nhận ra lỗi của mình, tự đánh giá và tự hoàn thành thử thách, làm tăng thêm năng lực và tính độc lập. Các sai lầm được xem như một phần trong quá trình học tập chứ không phải là những điều đáng xấu hổ (Montessori, 1967). Chúng tôi tin rằng những sai lầm thì quan trọng để học tập và thường làm nổi bật chính những sai lầm của chúng tôi trong lớp học để cho học sinh nhìn thấy.
  5. Những học sinh Montessori làm việc trong một loạt các sắp đặt và khung cảnh, từ làm việc một mình trong lớp học yên tĩnh đến việc áp dụng những bài học kinh nghiệm trong các lĩnh vực với các đồng nghiệp, trong đó khuyến khích sự phát triển xã hội và học tập. Nó có những điểm đặc trưng trong một loạt các tình huống học tập; điều này sẽ giúp kỹ năng đàm phán và lãnh đạo sắc bén và đòi hỏi những học sinh thực hiện các chiến lược tư duy linh hoạt, một kỹ năng chúng tôi biết họ sẽ cần cho sự thành công trong tương lai.
  6. Một sự tin tưởng cơ bản của phương pháp giáo dục Montessori là trẻ em được học những điều tốt nhất trong một môi trường xã hội, điều đó hỗ trợ và thừa nhận sự phát triển độc đáo của mỗi đứa trẻ;  một thiết lập đầy đủ với những tài liệu thích hợp và thông qua những kinh nghiệm đã góp phần vào sự phát triển khả năng tư duy và tính độc lập. Chúng tôi là những người trong xã hội và muốn dạy cho người khác những gì chúng tôi biết (Lieberman, 2013).
  7. Mãi mê vào việc học, nghiên cứu độc lập và hướng dẫn đa giác quan đều là một phần của lớp học Montessori. Những học sinh Montessori được học trong nhiều cách khác nhau để thông tin mới có thể được lưu trữ trong nhiều cách.
  8. Học sinh Montessori có thể tự do di chuyển đến các lớp học theo ý muốn, đi bộ để có thức uống khi cần thiết, nói chuyện với một người bạn về một ý tưởng mới thú vị hoặc thậm chí có thể làm một bài toán vẽ đồ thị trước khi mỗi học sinh tiểu học năm thứ nhất có thể làm. Tiến sĩ Montessori tin rằng các hoạt động và học tập đã được liên kết cùng nhau, một khái niệm được hỗ trợ bởi nghiên cứu não hiện hành về những gì được gọi là "thể hiện nhận thức" (Bennett, 2008).

  Tôi hy vọng các yếu tố cơ bản của giáo dục Montessori mà tôi đã nêu ra ở đây sẽ truyền cảm hứng cho bạn muốn tìm hiểu thêm.

  Tài liệu tham khảo

  • Bennett, D. (2008, 13 tháng 1). Đừng chỉ đứng đó, suy nghĩ. Thế giới của Boston.
  • Lieberman, M. (2013, ngày 22 tháng 10). Tại sao chúng ta đều có sự kết nối. Khoa học của người Mỹ.
  • Montessori, M. (1967). Thu hút suy nghĩ. New York: Xuất bản sách thung lũng nhỏ.
  • Julie Bragdon, M.Ed., là trợ lý hiệu trưởng trường Montessori tại trường Denver ở Denver, Colo. Cô là một thành viên lớn và đại diện gặp Hội đồng quản trị Montessori.

   

  Bình luận